Share/Save/Bookmark

Vanlige spørsmål

Må jeg betale for parkering av EL bil:

Ja, på plasser som ikke er skiltet med særskilt unntak for betaling, så skal elbiler betale på lik linje med andre kjøretøy. Avgiftsfritak skal være opplyst på eget skilt.

Kan man veksle før man betaler på p-automat?

Etter både offentlige og private regler skal man betale straks bilen er stilt på plass eller "hensatt. Eventuell kvittering for betalt parkering skal, om ikke annet fremgår av kvitteringen, plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute plasseres kvitteringen på et annet godt synlig sted.parkeringsforskriften § 31

Hvor kan jeg parkere med HC kort

P-kort for forflytningshemmede, såkalt HC-kort, kan brukes på alle tilrettelagte p-plasser for forflytningshemmede og offentlige avgiftsplasser. Vær obs på at det kan være betalingsplikt på plasser utenfor ferdselårer, se vilkårskiltet på plassen.

Hva er Gebyr:

Et gebyr er en sanksjon når trafikkreglene eller skiltforskriftene brytes. For eksempel hvis du parkerer der det er parkeringsforbud, stanseforbud, på fortau, gangfelt eller lignende. Gebyret er på kr. 900,-

Hva er en kontrollsanksjon:

Kontrollsanksjoner er det som før var tilleggsavgift og kontrollavgift, som nå er samlet i den nye parkeringsforskriften. Kontrollsanksjon brukes på alle parkeringsområder med kontroll, de ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriftenKontrollsanksjonen er på kr. 330,-, kr. 660,-, eller kr. 990,-, avhengig av hvilken overtredelse som er gjort.