Share/Save/Bookmark

Parkeringspolitikk

Av vedtatt parkeringspolitikk i Lillestrøm kommune går det fram at parkeringen skal legges opp slik at den bidrar til vitalisering av handel, service, kultur og bosetting i sentrum, og at besøkende, forflytningshemmede, servicekjøretøyer og varedistribusjon skal ha prioritet når det gjelder parkeringsplasser i sentrum. Det er et mål at det til enhver tid er ledige parkeringsplasser tilgjengelig for disse gruppene.

Lillestrøm Parkering skal drive det offentlige parkeringstilbudet i samsvar med fastsatte parkeringspolitiske mål. For avgiftsparkering er det sentrale kriteriet for ordningen det gjennomsnittlige belegget på grupper av biloppstillingsplasser.Lillestrøm kommunes parkeringspolitiske mål:

Å sikre god tilgjengelighet skal
parkeringsplasser med offentlig regulering drives slik at belegget på grupper av parkeringsplasser på normal hverdag i maksimaltime ikke overstiger ca 95 %, over 4-timers periode ikke overstiger ca 85 %.