Share/Save/Bookmark

Om Lillestrøm Parkering AS

Lillestrøm Parkering AS (tidl. Skedsmo parkering) ble opprettet i 2004 og har som hovedformål å utvikle og drive kundevennlig parkering og tilby brukervennlige parkeringstekniske løsninger.

Lillestrøm Parkering AS forestår drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, herunder også parkeringsplasser og parkeringshus.

Lillestrøm Parkering AS er et kommunalt eiet aksjeselskap som følger aksje-/regnskapslovens bestemmelser.

Styre

Lillestrøm Parkering AS har eget styre og nåværende styreleder er Torstein Leiro.
Styret består for øvrig av:
Rolf Th. Holm
Lise Noreen Mills
Geir Inge Nyberg
Karianne Aslaksen

Daglig leder er Bjørn Birger Kaland og bedriften har for tiden 8 ansatte.

Datterselskaper
Skedsmo Parkering AS og Romerike Parkering AS eies 100% av Lillestrøm Parkering AS.Lillestrøm Parkering AS arbeider for
  • God tilgjengelighet til parkeringsplasser
  • At fremkommeligheten for alle trafikantgrupper fungerer
  • At trafikksikkerhet og miljø ivaretas