Share/Save/Bookmark

Klage

Retten til å klage 

Eier eller fører av bilen har rett til å klage over gebyr, tilleggsavgift (kontrollsanksjon fra 1. jan. 17) eller inntauing hvis vedkommende mener at ileggelsen ikke er korrekt. I tillegg har bilfører/bileier anledning til å søke om ettergivelse av "særlige grunner".  Det kan være grunn til å søke om ettergivelse dersom stansen/parkeringen skyldes nødrettslignende forhold. 

NB: Klagen må fremsettes skriftlig. 


Klagefrist 

Klagen må fremsettes innen 3 uker etter ileggelsen. Etter utløpet av klagefristen kan klagen kun behandles dersom oversittelsen (forsinket klage) ikke kan bebreides klageren, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet. 

Klagen kan registreres elektronisk her https://lillestrom.parkerings.info eller QR kode som det er henvist til nederst på kontrollsanksjon. Klage kan også sendes pr post til Lillestrøm parkering AS, Storgata 16, 2000 LILLESTRØM.

Har du andre spørsmål vedrørende ilagt kontrollsanksjon kan du kontakte oss på tlf: 63 80 99 90. (09:00-15:00). 

Klage besvares kun på henvist link/QR kode eller pr. post.


Bilførerens plikter
Bilføreren plikter på sin side å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (veitrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften.) Bilfører har en streng aktsomhetsplikt med hensyn til å observere skiltene som er satt opp på stedet. 
 Husk!

1. Husk klagefristen på 3 uker 
2. Klagen må fremsettes skriftlig 
3. Husk navn, adresse og ileggelsesnummer 
4. Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon 
5. Husk å betale ileggelsen innen 3 uker, selv om du klager