Share/Save/Bookmark

HC-parkering

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles bilførere eller passasjerer etter søknad og fremlagt legeerklæring.

Regelverket er fastsatt i Forskrift om parkering for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  • Hjelpemiddel for den som pga vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkering på ett eller flere steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
  • Skal løse konkrete parkeringsproblemer for personer med vansker for å bevege seg.
  • Både den medisinsk betingede bevegelseshemmingen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.
I tillegg til legeerklæringenmå det leveres en søknad for å få tildelt parkeringstillatelse.

Søknaden må inneholde:
  • Redegjøring for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
  • Konkrete steder og situasjoner som utgjør behov for parkeringslettelse.
Hvem kan søke?
Tilbudet er i første rekke beregnet på forflytningshemmet fører av motorvogn, men også forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan innvilges tillatelse.

Hvordan søke?
Ta kontakt for å få tilsendt skjema for søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og legeerklæring. Søknad med legeerklæring sendes til Lillestrøm parkering AS, Storgata 16, 2000 LILLESTRØM. Eventuelt kan de leveres ved vårt kundesenter på samme adresse.

Hvordan blir søknaden behandlet?
Søknaden behandles hos Skedsmo parkering. Ved avslag kan det påklages egen kommunal klagenemnd for HC saker. Ved spørsmål ta kontakt med vårt kundesenter.

Parkeringsbeviset
Ved godkjent søknad får du utstedt et bevis for parkeringstillatelse for forflytningshemmede.