Under Byfesten er det noen endringer for parkering i Lillestrøm, se mer på: https://lillestromparkering.no/byfest-2023/


Lillestrøm Parkering AS forestår drift av all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, herunder også parkeringsplasser og parkeringshus.