Share/Save/Bookmark

EL og HY

1. januar 2017 ble det innført parkeringsavgift for elbiler i Skedsmo kommune. Parkeringsforskriftens hovedregel om betalingsplikt for elektriske kjøretøy (forskrift om vilkårsparkering § 34) legges til grunn. Hydrogendrevne kjøretøy parkerer gratis i Lillestrøm kommune.

Hovedregelen i forskriften er at El-biler må betale p-avgift på alle plasser og følgelig blir det ikke skiltet at El-biler må betale.  På plasser hvor det tilbys gratisparkering, må dette skiltes særskilt. Se Vegdirektoratets sider for mer informasjon om elbiler, parkeringsavgift og skilting.

På Stortorget i Lillestrøm tilbyr vi hurtiglading på 2 stk hurtigladere som støtter både CHAdeMO og CCS og fleksilading med 4 ladepunkter. Ladehastighet på fleksiladerne er på inntil 7,4 kW. Man kan betale med ladebrikke, app eller SMS, og driftsoperatør er Grønn Kontakt. For normallading/fleksilading blir man belastet for parkering og medgått ladetid. Brukere av hurtiglader blir ikke belastet for parkering.

Romerike Parkering har 4 reserverte ladeplasser for ladbare motorvogner i ByHaven P-hus. Innkjøring fra Voldgt 7-9.  Plassene befinner seg i P2 (i underetasje).  Man må betale strøm med ladebrikke, app eller SMS, og driftsoperatør er Grønn Kontakt. Parkeringsavgift betales til automat.

Priser for parkering i Byhaven P-hus: Hverdager kl 07-18: kr 25 pr time, øvrig tid: kr 10 pr time. Døgnbillett kr 180,-